ยินดีต้อนรับเข้าสู่

  บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัดดูข้อมูลหลัก

เกี่ยวกับเรา

            บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด ได้มุ่งเน้นการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจครบวงจร ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ตั้งแต่บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการ จนกระทั่งเลิกดำเนินกิจการ ทั้งบริษัทขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทมหาชน เป็นต้น
            การให้บริการรับทำบัญชีและบริการด้านภาษีครบวงจร การวางแผนธุรกิจ การจัดทำรายงานการเงิน
            การจดทะเบียนบริษัท ได้แก่ การจดตั้งบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน ฯลฯ
            การจดทะเบียนธุรกิจ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ( Trade Mark ) เครื่องหมายบริการ ( Service Mark ) เครื่องหมายรับรอง ( Certification Mark ) เครื่องหมายร่วม ( Collective Mark ) เป็นต้น
            การขอใบอนุญาตทำงาน ได้แก่ การต่อวีซ่าไทย ของชาวต่างชาติแบบครบวงจร การรับทำ Work permit visa การขอวีซ่าไทย การต่อใบอนุญาตทำงาน การขอWork permit การต่อWork permit เป็นต้น
            การให้บริการตรวจสอบบัญชี และบริการที่เกี่ยวเนื่อง โดยการตรวจสอบบัญชีมุ่งเน้นคุณภาพงานมีความถูกต้อง ทันเวลา เป็นไปตามวิธีการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
            การให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจครบวงจรข้างต้น โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญได้แก่ นักบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA - Certified Public Accountant) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA-Tax Auditor) ในสายงานบัญชี ภาษี การตรวจสอบบัญชี มากกว่า 10 ปี ซึ่งทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพในหลากหลายประเภทธุรกิจ
วิสัยทัศน์
            บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด ได้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงจร โดยบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรม

ข่าวอัพเดทประจำวัน

บริการของเรา
Business Registration


Read More


Accounting & Tax Service

Read More


Auditing


Read More


Work Permit & Visa


Read More

บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด

127/3-4 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์

 Tel. (02) 215-8934
Fax. (02) 613-9269

อีเมล์

workacctax@gmail.com
tax_thailand@yahoo.com